Verwacht

  • Gezicht van...
  • Rafelroutes
  • Tekentaal
  • Snippers
  • Wanneer de volgende editie van Liemers Gezicht verschijnt is nu nog niet bekend.
  • Voor eerdere publicaties klik op de rubrieknaam en scroll naar beneden. 

 

   

 

 

140313 001

Beray Lubbers

Een tikkie gespannen was ze wel de avond van de verkiezingsuitslag. Stel je voor dat het bij twee stemmen zou blijven. Van haar vriend en haarzelf. Ze woont pas kort in Westervoort, kent nog weinig mensen, stond wel als achtste op de verkiezingslijst. Gelukkig, ook 15 anderen hadden haar weten te vinden. Over vier jaar zal dat zenuwkriebeltje overbodig zijn.

In de tussentijd mag ze warm lopen en groeien in haar rol als politica. Het CDA kan zijn handen dichtknijpen met dit talent; jong, oprecht geïnteresseerd in anderen en met de overtuiging dat het gesprek aangaan veel, zo niet alles kan oplossen.

Hart op de tong
Geboren en getogen in Zevenaar, is ze via Duiven opgeschoven naar Westervoort. “Het bevalt goed hier. Westervoort organiseert veel, probeert op die manier de gemeenschap bij elkaar te houden. Daar hecht ik aan. Ook de Westervoortse mentaliteit, tamelijk rap, recht voor zijn raap, ligt me wel. Bij mijn gedachte aan Duiven overheerst een wat ander gevoel. De dorpen zijn bijna verkleefd, toch is de sfeer heel verschillend. Tijdens mijn ‘Duivense’ jaren kostte het me moeite aansluiting te vinden bij de politiek. Misschien is stroef het juiste woord. Ik voelde me als het ware onzichtbaar.” Ze haast zich te zeggen dat het niets met haar woonomgeving te maken had. “Met de buurt was niks mis.”

Samen prioriteert
Zo’n zes maanden geleden betrok ze met partner Donny en hond Sem een fijne nieuwe woning. Het is niet louter wonen, werken en ‘leuke dingen doen’ wat ze voorstaat. Deel uitmaken van het dorpsleven en haar steentje bijdragen, is de ambitie. Ze oriënteerde zich op het politieke landschap, koos vol overtuiging voor de uitstraling, inzet en het gedachtegoed van het CDA. “De partij hecht net als ik aan de dialoog. En wat heel goed voelt, het verkiezingsprogramma is samen met de burgers gemaakt. Van binnenuit met elkaar de gewenste samenleving definiëren en daar vervolgstappen aan hangen. Van zo’n samenwerking word ik blij.”

Klein 01

Onzichtbaar
“Er is in deze gemeente het nodige te halen. Neem de armoedeproblematiek, die is fiks. De gemeente heeft daar een fundamentele rol. Uitzoeken waarom sommigen gedurig verder wegzakken in hun financiële sores. Kijken welke hulp nodig is. Zijn veel taboes geslecht, voor financiële problemen geldt dat niet. Als het mee zit en we met grove hand kunnen uitgeven, wordt dat met graagte rond getoeterd. Bij tegenslag blijven de gordijnen bij wijze van spreken gesloten. Financiële problemen zijn niet niveau-gebonden; in alle lagen van de samenleving komt het voor. Het is een complex verhaal en niet een-twee-drie te duiden.”

Geldlessen
Beray weet waar ze over praat. Ze werkt in de financiële sector. “Hier heb ik ervaren hoe desastreus financiële zorgen op iemands leven kunnen inwerken. Eigen schuld, dikke bult gaat niet op. Het is ergens door gekomen. Geen enkel mens kiest ervoor ongelukkig te zijn. Ik durf de uitspraak aan dat het ontbreken van een financiële opvoeding mede debet is aan latere geldproblemen. Mensen die daarmee worstelen missen zo vaak enig benul over hoe om te gaan met geld. Thuis is hen de waarde daarvan niet bijgebracht. Kinderen moeten van alles leren, schrijven, rekenen, taal, hoe irreëel om te denken dat ‘geldlessen’ niet nodig zijn.”

SchuldHulpMaatje
Beray heeft HBO rechten gestudeerd. De studie komt haar ook van pas als secretaris van SchuldHulpMaatje Duiven-Westervoort. Drie kerken in Duiven en Westervoort hebben in september 2016 een intentieverklaring ondertekend, waarin ze aangaven SchuldHulpMaatje Duiven-Westervoort te willen opstarten. Door hun financiële bijdrage kon de opstart gerealiseerd worden. Deskundige vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Oordeelloos en snel zijn sleutelwoorden. “Ik beheer het secretariaat maar weet uit privacyoverwegingen niets van de individuele hulpaanvragen. Het werk dat deze stichting doet is heel belangrijk. Naast hulp bij het oplossen van schulden, wordt ook ingezet op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. Alles om te voorkomen dat mensen in een vicieuze cirkel van schulden verdwijnen.”

Mikado
Daarnaast en dat doet ze al een behoorlijk aantal jaren is Beray als jongerencoach actief voor Mikado. “Coachingswerk vind ik heerlijk. Bij het begeleiden van jongeren die zijn vastgelopen echt het verschil maken door te luisteren en ook hier weer het gesprek aan te gaan, dat is mooi. Met golfbewegingen ben ik daar druk mee. De klik tussen coach en jongere is de basis van een goed contact. Daar zet Mikado altijd vol op in. Inmiddels sta ik weer in de startblokken om samen met een nieuwe cliënt aan de slag te gaan.”

Warm nest
“Soms wordt me gevraagd waar mijn drive vandaan komt. Het ligt heel dichtbij, in mijn jeugd. Ik kom uit een warm en hecht gezin. Ondanks het overlijden van mijn vader, hij overleed op jonge leeftijd, heeft mijn moeder kans gezien om de club bijeen te houden. Haar eigen verdriet heeft haar niet belemmerd ons drie meiden tot sterke en betrokken vrouwen op te voeden. Die warmte en het onbetaalbare gevoel ergens bij te horen gun ik anderen net zo.”

Groen
“Natuurlijk ben ik weleens emotioneel wat aangeslagen, zeker als het om kwetsbare mensen gaat. Dan kom ik thuis, knuffel vriend en hond en lucht mijn hart. Donny is nuchter en staat met beide benen op de grond. Even relativeren en ervaren hoe goed ik het heb, geven me weer de energie en spirit om door te gaan. Ik ben een echt gevoelsmens. Niet voor niets is groen mijn favoriete kleur.”
door José Vleeming

Deel